Zakład Wod-Kan


Zakład Ciepłownictwa

Zaklad Transportu i Oczyszczania Miasta

Zakład Gazownictwa

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Dział Techniczno - Inwestycyjny

FUNDUSZE UE

Skład Materiałów Budowlanych

 

 

Komunikat

Na podstawie art.24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Ozorkowie ogłasza następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Ceny i stawki opłat dot.Zaopatrzenia i odprowadzania ścieków. - (pdf)

Ozorków, dnia 18.12.2015r.

 

 

 

 

 

 

Dane Firmy


Wiadomości

projekt: Admin