Zakres usług

Świadczymy usługi w sferze użyteczności publicznej, usługi wodociągowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, eksploatacja wysypiska, odprowadzanie ścieków wraz z ich oczyszczaniem, usługi sanitarne i pokrewne, - usługi ciepłownicze, obsługa nieruchomości, usługi w zakresie gazyfikacji bezprzewodowej, usługi w zakresie zieleni miejskiej.

Szybki kontakt
 • Jacek Szymczyk
 • ul. Żwirki 30:
 • (42) 277-14-00 w.107
 • j.szymczyk@opkspzoo.eu
 • Robert Kowalczyk
 • ul. Żwirki 30:
 • (42) 277-14-00 w.109
 • r.kowalczyk@opkspzoo.eu
 • Jakub Geraga
 • ul. Żwirki 30:
 • (42) 277-14-00 w.105
 • j.geraga@opkspzoo.eu
 • Zbigniew Olczak
 • ul. Żwirki 30:
 • (42) 277-14-00 w.125
 • z.olczak@opkspzoo.eu
 • Jan Gębicki
 • ul. Żwirki 30:
 • (42) 277-14-00 w.110
 • j.gebicki@opkspzoo.eu